کاریابی برای نیازمندان آبرومند

کاریابی برای نیازمندان آبرومند

شما در وبسایت حامیان هستید

آگهی درخواست شغل

 

 

  •  افراد معرفی شده صرفا از مددجویان موسسه و مورد شناخت و تایید خیریه از جهت سلامت کاری می باشند .
  • روابط عمومی خیریه از درج افراد ناشناس متقاضی معذور است .
نظافت منزل

کاریابی مددجویان خیریه

------------------------------------------

 خانم سوئدی

نظافت منزل

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : بجز شرق تهران بزرگ

شماره تماس : 09388168044

------------------------------------------

------------------------------------------

آقای ممی پور

راننده شخصی

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : استان تهران

شماره تماس : 09037880127

---------------------------------

خانم عموری

نظافت منزل

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : منطقه 18 و 9 تهران

شماره تماس : 09361044542

------------------------------------------

خانم مرادی

نظافت منزل

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : غرب شهر تهران

شماره تماس :

------------------------------------------

خانم زور

نظافت منزل

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : غرب شهر تهران

شماره تماس : 09014716556

------------------------------------------

 در حال تکمیل شدن

 

 

دسته بندي: کاریابی,پیشنهاد کار به مددجویان,

پیام مخاطبین

کد امنیتی رفرش