موسسه خیریه مردم نهاد حامیان - 2

موسسه خیریه مردم نهاد حامیان

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402

اخبار تصادفي

اخبار پربازدید

http://www.uplooder.net/img/image/85/738b0136c32e6ab7fbf93bbd9c5d5f26/0000.png

 

خیریه

خیریه

خیریه

خیریه

خیریه

خیریه

خیریه

خیریه

 

قربانی

اهدای لوازم کارکرده به نیازمندان

مرکز تحقیقات سرطان

EB Home

آخرين مطالب

اسلاید شو

آگهی درخواست شغل

  •  افراد معرفی شده صرفا از مددجویان موسسه و مورد شناخت و تایید خیریه از جهت سلامت کاری می باشند .
  • روابط عمومی خیریه از درج افراد ناشناس متقاضی معذور است .
نظافت منزل

کاریابی مددجویان خیریه

------------------------------------------

 خانم سوئدی

نظافت منزل

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : بجز شرق تهران بزرگ

شماره تماس : 09388168044

------------------------------------------

------------------------------------------

آقای ممی پور

راننده شخصی

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : استان تهران

شماره تماس : 09037880127

---------------------------------

خانم عموری

نظافت منزل

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : منطقه 18 و 9 تهران

شماره تماس : 09361044542

------------------------------------------

خانم مرادی

نظافت منزل

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : غرب شهر تهران

شماره تماس :

------------------------------------------

خانم زور

نظافت منزل

تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : جنوب غرب تهران

محل فعالیت : غرب شهر تهران

شماره تماس : 09014716556

------------------------------------------

 در حال تکمیل شدن

 

 

http://www.uplooder.net/img/image/80/98f7cbb93afff17d4e629e3554bcd730/01.png

http://www.uplooder.net/img/image/47/4c2c64612a03e83e86373e8da6e90ffc/02.png